Význam tarotových kariet: Obesenec

Význam tarotových kariet: ObesenecDiagnóza a veštenie z tarotových kariet

12. Obesenec – múdrosť, skúšky, obezřetnosť, rozlišovanie, obeť, intuícia, veštenie, proroctvo.

Obrátené: sebectvo, dav, telo politické.