Význam tarotových kariet: Mečová desiatka

Význam tarotových kariet: Mečová desiatkaDiagnóza a veštenie z tarotových kariet

Mečová desiatka – postava, ktorá je prepichnutá všetkými mečmi patriacimi k tejto karte. Výklad vo veštení: Všetko, čo naznačuje dizajn – tiež bolesť, utrpenie, slzy, smútok, opovrženie.

Obrátené: Výhoda, zisk, úspech, láskavosť, ale žiadna z nich nie je trvalá. Aj moc a autorita.