Význam tarotových kariet: Kalichový kráľ

Význam tarotových kariet: Kalichový kráľDiagnóza a veštenie z tarotových kariet

Kalichový kráľ – drží v jeho ľavej ruke krátky žezlo a skvelý pohár vpravo, jeho trón je položený na more, na jednej strane loď jesla a na druhej strane delfín skáka. Predpokladá sa, že označenie pohára sa prirodzene vzťahuje na vodu, ktorá sa objavuje vo všetkých súdnych kartách. Výklad vo veštení: spravodlivý človek, obchodník, právo alebo božstvo, zodpovedný, ktorý má zaviazať Querenta. Rovnosť, umenie a veda, vrátane tých, ktorí vyhlasujú vedu, právo a umenie, tvorivú inteligenciu.

Obrátené: nečestný, dvojnásobný obchodník, hanobenie, exaccia, nespravodlivosť, zločiny, škandál.