Význam tarotových kariet: Kalichové eso

Význam tarotových kariet: Kalichové esoDiagnóza a veštenie z tarotových kariet

Kalichové eso – Vody sú pod nimi, na ktorých sú lekná. Ruka sa vydáva z oblaku, drží v dlani šálku, z ktorej sa nalejú štyri prúdy. Holubica, nesúca vo svojom zobáku krížom označený hostiteľ, klesá a umiestni oblátku do pohára – rosa vody padá na všetky strany. Je to naznačenie toho, čo môže ležať za Malou Arcanou. Výklad vo veštení: Pravé srdce, radosť, spokojnosť, pobyt, výživa, hojnosť, plodnosť, svätý stôl, šťastie.

Obrátené: False srdce, mutácia, nestabilita, revolúcia.