Pravidlá a Platba

Je úplne prirodzené, že by sa mala venovať akákoľvek práca, obzvlášť taká zložitá. Neexistujú žiadne tarify.

Všetci máme rôzne problémy a rôzne príležitosti. Snažím sa pomôcť absolútne každému, kto sa mi oslovuje. Určite si svoju vďačnosť sámi.

Vyhradzujem si právo nereagovať na niektoré alebo všetky otázky podľa môjho uváženia.

Vyhradzujem si právo odmietnuť služby bez vysvetlenia dôvodov kedykoľvek. V tomto prípade sa platba samozrejme nevykonáva.

Techniky jasnovideľnosti, ktoré používam pri obchodovaní s tarotovými kartami, predpokladajú len vašu osobnú prítomnosť. Online alebo telefonické konzultácie a veštenie nie sú k dispozícii. Neodpovedám na SMS správy.

Všetky moje služby úplne nenahradia potrebu návštev lekára a sú informatívne. Pri lekárskych záležitostiach musíte kontaktovať lekára. Bez vášho predchádzajúceho odkazu na svojho lekára na recepcii môže byť zamietnutý. Odporúčania lekára majú vždy najvyššiu prioritu.

Chcem okamžite upozorniť tých, ktorí chcú mať magický vplyv na tretie strany: porobenie, prekliatie, urieknutie, bosoráctvo, kúzlo lásky, zlé oko a tak ďalej – prosím, nestrácajte moj a svoj čas – takéto veci nerobím.

Určujete, ako používať získané informácie a ste na to plne zodpovední. Nie som zodpovedný za kvalitu, spoľahlivosť a úplnosť poskytovaných služieb a informácií. Nie som zodpovedný za žiadnu vašu, ani tretiu stranu, škody a (alebo) nehmotné, ktoré vznikajú pri poskytovaní informácií a / alebo služieb zo strany mňa alebo pri čítaní tejto stránky. Nerobím zodpovednosť za váš život a za svoje činy. Váš život je vo vašich rukách – iba vy ste plne zodpovední za svoje činy a ich výsledky.

Platba nie je vratná.

Informácie získané v priebehu našej komunikácie s tretími stranami nie sú predmetom diskusie.

Osoby mladšie ako 18 rokov môžu prichádzať len s plnoletými príbuznými alebo opatrovníkmi.

Vyhradzujem si právo na zmenu obsahu tejto stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Pri čítaní tejto webovej stránky, pri prijímaní informácií odo mňa a (alebo) používaní mojich služieb, bezvýhradne súhlasíte s týmito podmienkami v plnom rozsahu.