Pravidla a Platba

Je zcela přirozené, že by měla být věnována jakákoliv práce, obzvláště taková složitá. Neexistují žádné tarify.

Všichni máme různé problémy a různé příležitosti. Snažím se pomoci absolutně každému, kdo se mi oslovuje. Určitě si svou vděčnost sami.

Vyhrazuji si právo nereagovat na některé nebo všechny otázky podle mého uvážení.

Vyhrazuji si právo odmítnout služby bez vysvětlení důvodů kdykoliv. V tomto případě se platba samozřejmě neprovádí.

Techniky jasnovideľnosti, které používám při obchodování s tarotovými kartami, předpokládají pouze vaši osobní přítomnost. Online nebo telefonické konzultace a věštění nejsou k dispozici. Neodpovídám na SMS zprávy.

Všechny mé služby zcela nenahradí potřebu návštěv lékaře a jsou informativní. Při lékařských záležitostech musíte kontaktovat lékaře. Bez vašeho předchozího odkazu na svého lékaře na recepci může být zamítnut. Doporučení lékaře mají vždy nejvyšší prioritu.

Chci okamžitě upozornit ty, kteří chtějí mít magický vliv na třetí strany: zkažení, prokletí, uhranutí, čarodějnictví, kouzlo lásky, špatné oko a tak dále – prosím, neztrácejte můj a svůj čas – takové věci nedělám.

Určujete, jak používat získané informace a jste na to plně odpovědni. Nejsem zodpovědný za kvalitu, spolehlivost a úplnost poskytovaných služeb a informací. Nejsem zodpovědný za žádnou vaši, ani třetí stranu, škody a (nebo) nehmotné, které vznikají při poskytování informací a / nebo služeb ze strany mě nebo při čtení této stránky. Nedělám odpovědnost za váš život a za své činy. Váš život je ve vašich rukou – pouze vy jste plně zodpovědní za své činy a jejich výsledky.

Platba není vratná.

Informace získané v průběhu naší komunikace s třetími stranami nejsou předmětem diskuse.

Osoby mladší 18 let mohou přicházet pouze s zletilými příbuznými nebo opatrovníky.

Vyhrazuji si právo na změnu obsahu této stránky bez předchozího upozornění.

Při čtení této webové stránky, při přijímání informací ode mne a (nebo) používání mých služeb, bezvýhradně souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu.